naujos žinios

2021m. rugsėjis. Tautodailės paroda Svėdasuose

 

 

 


 

2021m. rugsėjis. Europos paveldo diena Kunigiškių I kaime

 

renginio programa čia:Europos paveldo diena Kunigiškių kaime 2021 09

 


 

2021 m. rugpjūtis. Kunigiškiai. “Gražioji Lietuva Vaižganto krašte”

Šiemet pažymime Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Vertinant tai, kad ši organizacija telkė visuomenę, ugdė pilietiškumą ir patriotizmą, įvairiais būdais gražino Lietuvą, 2021-ieji paskelbti Lietuvai pagražinti draugijos metais.

Kunigiškiai (oficialus dabartinis registrinis kaimo pavadinimas Kunigiškai I) istorinis kaimas su išlikusiais ir saugomais kultūros paveldo objektais, esantis Svėdasų seniūnijoje, kuri ribojasi su dviejų apskričių teritorijomis. Čia, vienoje iš pirmųjų Lietuvos teritorijoje Rusijos carizmo metu įkurtoje ir pastatytoje po 1863 m. Kunigiškių pradžios mokykloje savo mokslo kelia pradėjo ne viena žymi Lietuvos kultūrai asmenybė. Bene žinomiausios asmenybės – kan. Juozas Tumas – Vaižgantas (1869-1933), kurio gimtinė gretimas Malaišių kaimas ir kuris buvo vienas iš Draugijos Pagražinti Lietuvai įkūrėjų ir pirmininkų.

Kita ne mažiau reikšminga Lietuvos kultūrai asmenybė – dailininkas Kajetonas Sklėrius (1876-1932), kurio tėviškė yra Kunigiškių I kaimas ir kurio 145-ąsias gimimo metines šiemet minime.

Atvertų langinių pažinimo centre, Kunigiškių etnoarchitektūrinės kultūros paveldo sodybos viešo lankymo teritorijoje pastatyta tautodailininko, medžio drožėjo Prano Petronio sukurta medžio skulptūra, skirta dailininkui, skulptoriui Kajetonui Sklėriui (1876-1932) atminti. Stogastulpį papuošė tautodailininko Vlento Survilos sukurta saulutė.

Kunigiškių etnoarchitektūrinės sodybos aplinkoje dailininkės akvarelistės Eglės Lipeikaitės vadovaujama grupė akvarėlės meną puoselėjančių liejo akvarele spalvinguosius vaizdus gimtajame dalininko Kajetono Skėlriaus kaime

 

 

Viešosios įstaigos “Atvertos langinės” vykdomas projektas “Gražioji Lietuva Vaižganto krašte” dalinai finasuojamas iš Lietuvos Kultūros tarybos projektų finansavimo lėšų.


 

2021m. liepa. Paroda Duokiškyje

Nuo liepos 20 d. Duokiškio miestelio kultūros centre paroda “Po balta užuolaidėle molinis paukštelis”

 

 

 

 


 

2121m. birželis. Paroda “Tvari rievė”

 

 

 

 

 

 


 

2021 m. gegužė. Kad paveldas išliktų ateities kartoms

“Atvertos langinės” džiaugiasi, kad maži darbai nuveikti šiandien išaugs į prasmingą ateitį. Bendradarbiavimo su kultūros paveldo apsaugos įstaigomis ir kultūros paveldo tvarkybos darbų profesionalais, komandos nariais iš Fixus Mobilis rezultatai džiugina paveldo objektų valdytojus, bei  paveldo pažinimui ir išlikimui neabejingus žmones, įstaigas ir organizacijas.

Fixus Mobilis atrinko pateiktą paraišką dėl prevencinės pagalbos darbų  Kunigiškių I kaimo etnoarchitekturinės sodybos namo ir svirno (registrinis numeris 1324) ir suteikė neįkainojamą praktinę ir informacinę pagalbą.

Daugiau apie Fixus Mobilis čia:

Pradinis

 


 

KREIPIMASIS DĖL 1,2% PAJAMŲ MOKESČIO DALIES SKYRIMO

 

 

 

 


 

2021 balandis.

Šv. Velykos – daugeliui laukiama, džiugiausia, gražiausia pavasario šventė. Šiemet Velykos sutampa su balandžio mėnesio pirmuoju sekmadieniu. Švęskime džiaugsmingai su tikėjimu ir viltimi!

 

 

 

 


 

Kovo 21-oji – Pasaulinė poezijos diena

Paminėdami Pasaulinę poezijos dieną prisiminkime vieną žymiausių pasaulinės lietuvių poezijos pradininką Antaną Strazdą (1760 03 09- 1833 04 23)

https://knyga.kvb.lt/lt/daugiau-naujienu/item/180-literaturos-novatorius-antanas-strazdashttp://

Strazdas

 

 


 

2021 kovas. Spalvoti nepriklausomybės paukščiai

Sveikinimai švenčiant valstybės šventę!

Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventę pasitikdami vaikai, ugdomi  neformaliojo vaikų švietimo programoje “Keramikos dirbtuvėlės” su dailės mokytoja Kristina Striukiene sukūrė trispalvius, laisvę ant sparnų nešančius paukščius.

Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro NVŠ programos “Keramikos dirbtuvėlės” laisvės paukščiai