naujos žinios

2021 vasaris. Paroda “Po balta užuolaidėle molinis paukštelis”

VASARIO 16-OJI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA-NACIONALINĖ LIETUVOS ŠVENTĖ

Šventės proga pristatoma meno darbų paroda, kurioje eksponuojama tautodailininkės Ritos Vasiliauskienės karpiniai-užuolaidėlės ir  2020 m. jaunimo kūrybinės stovyklos -keramikos plenero “Spalvota molio paukštė” skirto dailininko Kajetono Sklėriaus (1876-1932), gimusio Kunigiškių kaime, atminimui kūrybiniai darbai.

 

 


 

Minime Tarptautinę Edukacijos dieną

Sausio 24-oji Tarptautinė Edukacijos diena.

„Atvertų langinių“ pažinimo centras siekia, kad  neformaliai veikiantis muziejus taptų aktyvia ir įdomia komunikacijos erdve, kurioje susitinka ir vieni kitus pažįsta žingeidūs moksleiviai, studentai, menininkai, kraštotyrininkai, muziejininkai ir kiti žmonės, besidomintys kultūra, istoriniu paveldu, menu.
Edukacinių užsiėmimų, kūrybinių dirbtuvių, pažintinių ekskursijų, rengiamų susitikimų su meno profesionalais metu dalyviai sužino, kaip galima kiekvienam atverti savo kūrybinius gebėjimus, kaip gimsta profesionalų meno kūriniai, kaip jie patenka į kultūros paveldo registrą ir yra Europos bei Lietuvos kultūros raidos istorijos išraiškos ir pažinimo šaltiniai. Kaip menininkų kūrybos darbai pasiekia parodas ar patenka į muziejaus kolekciją. Visapusiškai ugdomi kritiškai vertinti meno procesus, įžvelgti jų įtaką kasdieniam gyvenimui.

Siekiame, kad kiekvienas, besidomintis “Atvertų langinių“  pristatomais kultūros paveldo ir dabartiniais meno kūriniais galėtų pilnavertiškai gėrėtis, kritiškai vertinti ir suprasti pristatomus meno pažinimo reiškinius.
Šiuolaikiniam žmogui gebėti suprasti ir perskaityti vizualųjį meną tiek pat svarbus, kaip ir mokėjimas rašytinės kalbos, todėl kiekvienas edukacinių renginių, parodų ar tiesiogiai natūralios žmogaus ir gamtos sukurtos dermės reiškinių stebėjimo dalyvis, siekiantis orientuotis vaizdų pasaulyje, skatinamas pažinti, interpretuoti ir plėtoti savąjį kūrybiškumą.

https://lt-lt.facebook.com/833134836796648/videos/399314004809700/

 


 

2021 01 15 mažas, bet svarbus įvykis

 


 

 

2021 metai Lietuvos archyvų 100 metų jubiliejus

Kiekvienam asmeniui, galinčiam saugoti ir įprasminanti tautos istorinę ir kultūrinę atmintį savo veikloje, siekiant skatinant Lietuvos Respublikos piliečių sąmoningą kultūrinės tapatybės kūrimą, ugdant pagarbą valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai yra ypač svarbu. Užfiksuota ir išsaugota dabartis mena ne tik praeitį, bet ir kuria ateitį.

 Pažymėdami Lietuvos archyvų 100 metų jubiliejų, kviečiame domėtis šeimos, gimtinės, valstybės praeitimi ir istorija.

 

 


 

2021 sausio 6 d. Trys Karaliai

 

 


 

2021-uosius pasitinkant

 


 

Kalėdos

 

Gera žinoti ir jausti, kad per praėjusius metus nuveikta beveik viskas, kas buvo sumanyta, nes staiga kintančios aplinkybės buvo silpnesnės už palaikymą ir bendras pastangas bei susiklosčiusias tradicijas. Tai, ką dėl neišvengiamų pasikeitimų atidėjome ateičiai, tikėkimės taps brandesniu išsipildymu kitąmet.

Daug sykių teko įsitikinti – įstaigos veikloje galioja tie patys dėsningumai, kaip ir santykiuose tarp žmonių, todėl džiaugtis bei dėkoti norisi labai šiltai ir tiems, su kuriais tęsėme bendradarbiavimą bei bičiulystę, ir tiems, kuriuos sutikome ar su kuriais mus suvedė šių metų veiklos ir darbai bei kuriami ateities bendrabūvių planai.

        Nuoširdžiai dėkojame už tikėjimą mumis, mūsų sumanymais ir galimybėmis už finansinę paramą, pastebėtą mūsų veiklos prasmingumą ir pagalbą darbuose, už vertingus patarimus, geranoriškumą ir buvimą drauge.

        Linkime, kad širdimi sulauktų Šv. Kalėdų šviesa lydėtų Jus visus metus ir nušviestų kiekvieną ateinančių metų dieną, sumanymą ir darbą.

 

 

        VšĮ Atvertos langinės                                                                                                                                   2020 12 25

 

 

 

 

 

 

 


 

Padėka

Dėkojame Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokiniams- Živilei, Viktorijai, Lukui, Livetai, Linai, Mildai, Karolinai, Karoliui, Kamilei, Gvidui, Dariui, Aivarui ir Aistei už nuoširdų, kruopštų kūrybinį darbą dekoruojant tautodailės ornamentą Svėdasų miestelyje, autobusų stotelėje. Jūsų prisidėjimas įgyvendinat pojektą “Menas keyje” sukūrė ne tik regimąjį bet ir dvasinį grožį miestelio aplinkoje ir už jo ribų.

* Vardinės padėkos Jūsų lauks, tiek, kiek reikės ir kol galėsime jas įteikti į rankas.

 


 

Pristatomas leidinys 2021 m. kalendorius SVĖDASŲ METAI

Naujos leidybos,  12 lapų  kalendorių “2021 Svėdasų metai”. Jame rasite ne tik tvarkingai surikiuotus mėnesius, dienas, bet ir  Svėdasų krašto kūrėjų poezijos ir prozos kūrinių ištraukas, citatas, tapybos, piešinių vaizdus bei fotonuotraukas.

Leidinio idėjos autorė © Rūta Stanevičienė

Sudarė Rūta Suchodolskytė-Neniškienė ir Rūta Stanevičienė

 

 


 

PRAKALBINTAS SAKRALUMAS SVĖDASŲ BAŽNYČIOJE

 

 

Praplėsti žinias apie vertingąjį paveldą, pažinti iš naujo ir daug giliau suprasti meno vertybes rugsėjo 12 – osios vidudienį pakviesti viešosios įstaigos „Atvertos langinės“ bei Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos į istorinę Svėdasų bažnyčią gausiai susirinko ne tik svėdasiškiai, bet ir svečiai atvykę į Svėdasų kraštą.
Susitikimas ir menotyrininkės dr. Aušros Vasiliauskienės pasakojimas buvo skirti Svėdasų bažnyčios istorijai, priminta jos statybos eiga, pabrėžti architektūriniai ypatumai. Taip pat giliau bei plačiau apžvelgtos Svėdasų bažnyčioje esančias meno vertybes. Pateiktos naujos, tyrinėjimais ir archyvuose esančia medžiaga paremtos žinios apie čia esančius paveikslus, jų siužetus, rėmų puošybą bei juos tapiusius menininkus. Džiugiai vertinga, kad Svėdasų bažnyčioje yra sektinas ir pagirtinas pavyzdys, kaip galima išsaugoti meno vertybes, pritaikant jas naujai paskirčiai. Vykdant tvarkybos darbus, nuo centrinio altoriaus nuimti jį iš abiejų pusių puošę ažūrinės drožybos mediniai “sparnai”, buvo panaudoti bažnyčios sienų puošybai. Tai neįprastas, bet labai sveikintinas būdas, kaip galima saugoti ir pagarbiai, tausojančiai, atsakingai bei išmanančiai elgtis su vertingais sakralinio dekoro elementais. Beje, dr. Aušra Vasiliauskienė pastebėjo, kad iki šiol dar neteko matyti ar žinoti apie tokį ar panašų vertingą pritaikymą kitose Lietuvos bažnyčiose.

Svėdasuose pirmą kartą buvo paminėtos Europos paveldo dienos. Kitais metais VšĮ “Atvertos langinės” planuoja naujus  susitikimus, praturtinančius paveldo pažinimą.

 

VšĮ Atvertos langinės nuotrauka.

Nuotraukos Rūtos Stanevičienės, Ritos Skaržauskienės ir Sauliaus Rasalo.