naujos žinios

2018 m. vasario 14 d. Liudos Matonienės knygos „Vilnius: meilės stotelės“ pristatymas

2018 02 14 matonienes

Daugiau: http://www.uvb.lt/lt/naujienos/1667-liudos-matonienes-knygos-pristatymas

2018 vasaris. Tapybos darbų paroda „Siuvinėtos istorijos“

Laikas- nuo vasario 8d iki kovo 30 d.

Vieta-Anykščių kultūros centro II a. foje

 

Loretos Zdanavičienės paveikslų paroda ,,Siuvinėtos istorijos“

2018 vasaris. Fotografijų paroda „Mėlyno dangaus ieškojimas“

Iki kovo 2 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos parodų galerijoje eksponuojama  fotografės Editos Meškonienės fotografijų paroda „Mėlyno dangaus ieškojimas“.

Maloniai kviečiame!

Parodos kuratorė Rūta Stanevičienė

Tel. +37061487398

El. p.atvertoslangines@gmail.com

Pristatoma nauja neformalaus vaikų švietimo programa nuo 2018 02 01 iki 2018 12 31

Keramika- asmenybės pažinimas ir ugdymas meno kalba

Keramika – viena seniausių dailės sričių, jungianti daugybę kitų menų: tapybos, grafikos, skulptūros ir netgi scenografijos.

Meninė veikla yra emocinės iškrovos, asmeninių ir tarpasmeninių konfliktų sprendimo, savojo „aš“ paieškos ir suvokimo būdas. Kūrybinė veikla naudinga tiems mokiniams, kurie norėtų tobulinti savo ryškėjančią individualybę per meninę veiklą ir kuri bręstančiai jaunai asmenybei leis suformuoti požiūrį į pasaulį ir jo reiškinius bei išryškins tapatumą, suformuos požiūrį, jog įvairias kultūros formas, ypač etnines, tradicines, būtina išsaugoti ir puoselėti.

Kūrybinėje aplinkoje mokiniai, atsižvelgiant į jų amžių ir suvokimą, supažindinami su pagrindiniais keramikos meno elementais, sąvokomis, technikomis bei istorija per individualią ir kolektyvinę kūrybą. Mažesnieji minkydami ir lipdydami molį atranda keramikos technikų įvairovę, lavina smulkiąją motoriką, bei erdvinį suvokimą. Vyresnieji įgauna gilesnių techninių srities žinių ir įgūdžių, plečia pažinimą.

Pagrindinės meninės išraiškos priemonės: pažintis su formomis, molio savybėmis ir raiškos galimybėmis, darbo technologijomis, spalva. Meno technikos: lipdymas ir konstravimas, kompozicija, mišrios technikos.

Vaikų ugdymas už kūrybinių dirbtuvių ribų: ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai: parodų, muziejų, kultūros paveldo objektų lankymas pažinimui plėsti ir saviraiškai skatinti. Taip ugdomas gebėjimas stebėti, analizuoti, suprasti, apibūdinti, išreikšti meno kalba vidinį ir aplinkinį pasaulius. Šios patirtys taikytinos ir individualioje kūryboje, ir kolektyviniuose darbuose ar projektuose. Supažindinant su meno istorija ir teorija mokiniai įsisavina žinias ir pritaiko jas savo kūrybinėje veikloje.

Ugdoma mokinių meninė, bendravimo, visuomeninė, asmeninė, dalykinė, pažinimo kompetencijos ir bendra kultūra. Mažinama kultūrinė ir socialinė atskirtis tarp kaimiškų vietovių ir miesto ar rajono centre gyvenančių vaikų bendruomenės.

Į kūrybinius užsiėmimus kviečiame mergaites ir berniukus nuo 6 m iki 16 m vaikus laisvai, keramikos meno pažinimo veiklai.

Neformalaus ugdymo užsiėmimų vieta: Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcinis centras, P. Cvirkos g. 35, Kavarskas, Anykščių raj.
Registracijai dėl neformalaus ugdymo programos sutarčių galima kreiptis telefonu: +37061487398 arba el. paštu:atvertoslangines@gmail.com

2018 sausis. Jaunųjų meno kūrėjų brandžių dailės kūrinių paroda

Kviečiame Jus aplankyti Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos galerijoje pristatomą jungtinę VšĮ Rokiškio jaunimo centro dailės mokyklos ir Kupiškio meno mokyklos mokinių kurtų paveikslų parodą ir grožėtis bei džiaugtis brandžiais jaunų žmonių įvairia technika sukurtais kūriniais.
Šie darbai liudija mums vaikų talentą meninei kūrybai, atrandamą savitą stilių, darbštumą ir gebėjimą suvokti pasaulį per meno pažinimą. Ne mažiau svarbu suprasti, kad šalia šių kūrybingų vaikų yra savo darbą mylintys ir atsidavę mokytojai. Jų padedami vaikai atskleidžia savyje meninius gebėjimus ir vidines galimybes saviraiškai.
Žvelkite į šiuos paveikslus ne tik akimis, bet ir atvira širdimi ir pamatysite kiekviename kūrinyje dalelę vaiko sielos.
Šie vaikai kuria ir liudija jau antrojo šimtmečio Lietuvą, kuri tikėkime bus klestinti, saugi ir stipri. Dėmesiu ir palaikymu prisidėkime prie jų kūrybos, taip palydėdami juos į sėkmingą kiekvieno iš jų ateitį.

Paroda vyks iki vasario 3 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos galerijoje, Maironio g. 12, Utena
Dalyvauja :VšĮ Rokiškio jaunimo centro dailės mokykla ir Kupiškio meno mokykla
Parodą organizuoja : VšĮ „Atvertos langinės“ Tel. 861487398

2017 gruodis

Norėtume su Jumis pasidalinti dėkingumo mintimis.
Prasideda susikaupimo ir šviesaus džiaugsmo dienų laukimo metas.
Gamtos sukurta, o žmogaus pritaikyta laiko tėkmės atskaita yra laikotarpis dėkoti ir prisiminti kiekvieną, su kuriuo bendravome, dalinomės džiaugsmu ar rūpesčiu.
Kiekvienas susitikimas buvo paženklintas supratimu, kad dirbdami ir veikdami kartu, mes galime sukurti sėkmingesnę ar palankesnę aplinką kiekvienam joje esančiam.
Ypač dėkojame tiems, kurių nepažįstame, negalime įvardinti vardais ir kurių 1% ar 2% nuo GPM parama buvo skirta mūsų veiklai ir galimybei stiprėti.
Nuoširdžiai ačiū visoms įstaigoms ir organizacijoms, įmonėms bei jų vadovams ir darbuotojams, bendradarbiavusiems su mumis buvusiusiuose ir būsiančiuose projektuose ir renginiuose.
Dėkojame tiems, kurie mumis ir mūsų veikla tiki remdami. Viliamės, kad esame tarsi tiltas, kuris Jūsų gerumui padeda pasiekti jautresniuosius ir šiek tiek silpnesnius, suteikdamas jiems didesnio pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais.
Ačiū kiekvienam, kuris prisidėjo, kad ir mes būtume stipresni ir labiau savimi pasitikintys bei galėtume sėkmingai atlikti pagrindinį savo darbą – kurti terpę, kurioje kiekvienas jaustųsi palaikomas ir galėtų stiprėti, atsiskleisdamas kūryboje ar bet kurioje kitoje prasmingoje veikloje.
Su dideliu dėkingumu skiriama:
A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialiniam muziejui ir jo vadovui Antanui Verbickui bei muziejininkui Raimondui Guobiui;
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąjai bibliotekai ir jos vadovui Romui Kutkai bei biliotekininkei Indrei Rukšaitei;
Anykščių kredito unijai ir jos valdybai;
Anykščių rajono savivaldybei;
Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriui;
Dailės mokytojai Kristinai Striukienei;
Keramikei Dangirai Pyragaitei;
Archeologui Karoliui Minkevičiui;
Anykščių r. Svėdasų bibliotekai;
Neformalaus vaikų švietimo ugdymo vadovei Astai Medinienei
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklai ir jos vadovui Arūnui Vilkončiui;
Svėdasų J. Tumo – Vaižganto gimnazijai (Anykščių r.);
Svėdasų krašto (J. Tumo – Vaižganto) muziejaus muziejininkui Vytautui Bagdonui (Anykščių r.);
Utenos A. ir M. Miškinių viešąjai bibliotekai ir jos vadovei Vidai Garunkštytei;
Laikraščio „Utenos diena“ redakcijai;
Laikraščio „Anykšta“ redakcijai;
Laikraščio „Šilelis“ redakcijai;
Utenos r. Užpalių gimnazijai;
Utenos r. Užpalių bibliotekai;
Kupiškio r. viešąjai bibliotekai ir jos vadovui Algirdui Venckui;
Kupiškio r. Šimonių pagrindinei mokyklai;
Rokiškio r. J. Keliuočio viešąjai bibliotekai ir jos vadovei Alicijai Matiukienei;
Rokiškio r. Kamajų A. Strazdo gimnazijai;
Rokiškio r. Kamajų bibliotekai;
Rokiškio r. Kamajų seniūnijai;
Rokiškio r. Kalvių bendruomenei;
Anykščių r. Kavarsko bibliotekai;
Rokiškio r. Kavoliškio bibliotekai;
Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklai;
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklai;
Vilniaus universiteto istorijos fakulteto Archeologijos katedrai ir jos vedėjui prof. Albinui Kuncevičiui;
Lietuvos Archeologijos draugijai;
Vilniaus Nacionaliniam dramos teatrui;
Vilniaus teatrui Lėlė;
UAB Anvol;
UAB Tikresta ir jos vadovui Birutei Stanienei;
UAB Rubisolis ir jos vadovui Nerijui Dirsei;
UAB Seleris ir jos vadovui Sigitui Lobei;
UAB Slavita ir jos vadovui Rosvaldui Bočiuliui;
UAB Astana;
Forum cinemas kino centrui;
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui ir jo vadovei Reginai Lopienei;
Galerijai Eglė ir jos vadovei Eglei Mickutei;
Zarasų r. Dusetų dailės galerijai ir jos vadovui Alvydui Stauskui;
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos;
Edukaciniai lt;
SEB bankui;
UAB Utenos Indra;
Vilniaus mokytojų namams;
Kavinei „Pas Gedą“ (Svėdasai, Anykščių r.);
UAB Thomas Philipps Baltex;
UAB Meno mūza;
UAB Verslo žinios;
Vilniaus Dailės akademijai;
Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui;
Liepojos lietuvių draugijai ir jos pirmininkei Stanislavai Bezinai (Latvija);
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui;
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai.

Meno pažinimo, kūrybinė – kraštotyrinė stovykla | gegužės 2d.

Kiek daugiau nei mėnuo liko iki kūrybinės –  kraštotyrinės vaikų stovyklos „Piešiame piliakalnius ir pilis Kajetono Sklėriaus (1876-1932) tėviškėje, Kunigiškių kaime“ pradžios.

Nekantriai laukiame vaikų iš Kamajų A. Strazdo gimnazijos (Rokiškio r.), Šimonių pagrindinės mokyklos (Kupiškio r.), Svėdasų  J. Tumo-Vaižganto gimnazijos (Anykščių r.) ir Užpalių gimnazijos (Utenos r.).
Piešime ir lipdysime puikių dailės mokytojos ir keramikos menininkės mokomi, įdomiausios istorijos faktų iš archeologų ir istorikų, kraštotyrininkų išgirsime, vakarosime prie laužo ir keliausime piliakalnių pažinti. Draugausime ir bendrausime  vieni kitus pažindami ir skleisime žinią apie Kunigiškius ir juose gimusį talentingąjį menininką ir visuomenės veikėją bei nepriklausomos Lietuvos kūrėją Kajetoną Sklėrių.

Nauja neformalaus švietimo paslauga

Nuo 2017 m. kovo mėn. Svėdasuose teikiama neformalaus švietimo paslauga „Asmenybės atskleidimas ir tobulinimas meno pažinime“