naujos žinios

Iš “Atvertų langinių” vaikų kūrybos stovyklos – plenero „Tiltai iš praeities į ateitį per dabarties tėkmes„

************************************************************************************************************

Kunigiškių Kajetono aštuonetukas.

Šiek tiek apie Kunigiškius ir kas juose atsitiko. Šis Anykščių rajono kaimas ne tik nepaprasta vieta gyventi, ne tik įrėmintas toliais ir erdvėmis iki dangus susiliečia su žeme, bet yra ir kasmetinių vaikų bei suaugusiųjų plenerų, skirtų čia gimusiam dailininkui Kajetonui Sklėriui (1876 – 1932) atminti, vieta. Juos organizuoja, priima ir remia VšĮ Atvertos langinės.
Šiųmetis vaikų pleneras ir stovykla, kurioje jis vyko – ypatingas aštuoniems vaikams, kasmet pakviečiamiems į Kunigiškius, į VšĮ Atvertos langinės erdvę, dėl kelių priežasčių. Pirmoji ir, manau, svarbiausia, vaikai sužino apie Kajetoną Sklėrių – čia gimusį pasauliui garsų dailininką, skulptorių, pedagogą, visuomenės veikėją. Daugelio labai geranoriškai remiančių ir bendradarbiaujančių su šia nekomercine ir projektuose neįkalinta stovykla žmonių dėka, jie sužino koks buvo šis menininkas ir kaip svarbu išlaikyti atmintyje ir skleisti kuo plačiau jo vardą ir gyvenimo nuopelnus, bei kokioje ypatingoje vietoje buvo Kajetono Sklėriaus gyvenimo kelio pradžia. Tai ne sausos, įprasto formato paskaitos vienam kalbant ir daugeliui klausantis. Stengiamės praturtinti vaikus žiniomis, kai pasidalinama įvairia ir labai asmeniška patirtimi, suteikiant jiems galimybę būti drauge aplinkoje, kurioje laisvės ir pagarbos kiekvienam yra daugiau, nei telpa į vaizdingiausią veiklų aprašymą ar privalomas ataskaitas. Svarbiausioji ir esminė laisvė jiems suteikiama penkias dienas būnant Kunigiškiuose – įsijausti ir pajausti savyje esant prigimtinę kūrybiškumo kibirkštį. Su dailės mokytoja Kristina Striukiene kviečiame juos į šį plenerą, tikėdamos, kad toji kibirkštis nebus užslopinta rutinos, taip įprastos šiems laikams konkurencinės aplinkos ir baimės, kad nepavyks. Pavyksta visiems čia buvusiems jau tris metus iš eilės. Tikime – tikrai pavyks ir visiems būsiantiems ateityje.
Šiemet nejučiomis mintyse radosi pavadinimas šiems vaikų plenerams – Kajetono aštuonetukas. Taip nuo šiol vadinsime vaikų plenerus Kunigiškiuose, organizuojamus VšĮ Atvertos langinės. Aštuoni puikus skaičius. Jei pakreipsime, primins begalybės simbolį. Kunigiškiuose bene ilgiausioms metų dienoms, saulei stabtelėjus aukščiausiame dangaus skliauto taške, aštuoni vaikai iš keleto aplinkinių rajonų, o šiemet ir iš Latvijos, susirenka į Kunigiškių I kaimą ir skiria kelias savo atosotogų dienas kūrybai. Jie keliauja, lanko muziejus, susitinka su įdomiais žmonėmis, piešia, tapo, lipdo, dainuoja ir džiaugiasi atsidūrę bendraminčių būrelyje. Stebuklas, bet iki tol buvę svetimi ir tarpusavyje nepažįstami vaikai išvažiuoja iš Kunigiškių, tapę geriausiais draugais ir, kiek mums žinoma, tokiais išlieka. Šiuo savo pasiekimu džiaugiamės, nes stengiamės sukurti vaikams terpę ne konkuravimui, ne rezultato siekimui bet kokia kaina, ne lyderiavimui, o saviraiškai. Manau galiu drąsiai sakyti, tai netradicinis vaikų bendrabūvis, kuris leidžia atsiskleisti pozityviausioms vaikų savybėms ir meniniams gebėjimams. Nuostabu yra tai, kad plenere dalyvaujantys vaikai iki jo piešė ir daile ar kita menine kūryba užsiėmė ne daugiau, nei per privalomas dailės pamokas mokykloje. Vienok jų tapybos darbai išties brandūs, atsižvelgiant į vaikų amžių ir patirtį tapant, o patirties jie iki plenero neturi jokios – pirmoji būna stovykloje. Lenkiu galvą ir su giliu dėkingumu rašau apie dailės mokytoją, kuri padeda vaikams pasiekti šių atsivėrimų – Kristiną Striukienę. Tai jos dalelėmis išdalinta širdis ir žinios daigais krenta į Kajetono aštuonetuko vaikų širdis, tai jos jautriai mokomi jie potėpiais palieka vaizdus ant drobės. Kas žino, galbūt, jei ne Kristina, tie vaizdai glūdėtų vaikuose taip ir neatrasti, nepaliesti ir nepaleisti gyventi spalvingose drobėse…
Dėkojame Vilniaus dailės akademijos architektūros katedros docentei Aušrai Siaurusaitytei – Nekrošienė už vaikams suteiktas žinias apie tiltus – prisipažinkime, nedažnai ir suaugę pagalvojame apie tiltą ne vien kaip apie statinį, kurio kartais nė nepastebime savo kelyje, bet ir kaip apie gilią filosofinę, gamtinę ir net psichologinę prasmę turinčią jungtį.
Už nuoširdžias pastangas supažindinti vaikus su krašto istorija ir žymiaisias jo žmonėmis dėkojame muziejininkui Raimondui Guobiui ir pedagogui, kraštotyrininkui Giedriui Indrašiui.
Su šypsena ir dėkingumu rašau ir apie šio plenero savanorius – du Vilniaus universiteto studentus – Agnę ir Jurgį, kurie labai geranoriškai pagelbėjo buities darbuose ir tapo puikiais, nuoširdžiais vyresniaisiais draugais ir bendraminčiais plenero vaikams. Jurgis dar tapo ir įkvėpimu linksmai dainuoti – dainos skambėjo iki pat tamsos… Stebėkitės – vienuolikamečiai – trylikamečiai vaikai nusprendė, kad vakaronę laužui blėstant ir seną soda gaubiant vasaros nakčiai, vainikuosime, sugiedodami Tautinę giesmę!
Šiemet plenero tema buvo “Tiltai iš praeities į ateitį per dabarties tėkmes”. Tiltai per Šventosios upę , kuriuos aplankėme, perėjome, apžiūrėjome, fotografavome, grožėjomės, stebėjomės. Beveik visi jie projektuoti ir statyti tarpukario Lietuvoje, bet iki šių dienų tarnauja jungdami upės krantus. Plenero vaikai tiltus ne tik piešė, bet klausėsi pasakojimų bei dalyvavo įdomiuose pokalbiuose apie šiuos statinius ir jų daug įvairesnę ir gilesnę prasmę, ne vien tik, kad žmogaus patogumui sujungti du taškai . Nuostabu, kad pristatydami savo tapybos darbus, vaikai apie tiltus pasakojo ne tik kaip apie inžinerinius statinius, bet ir kaip jie tarnauja žmones sujungdami ar pratęsdami kelius – kartais net į begalines ateities tolumas… Savo rankomis, pamokyti menininkės Dangiros Pyragaitės, vaikai iš molio kūrė savo tiltus. Tai buvo tikras iššūkis, nes net ir patyrusi keramikė Dangira susimąstė, kad ne taip jau paprasta keramikos kūriniu paversti tiltą. Visiems pavyko. Keraminiai tiltai molyje sujungė vaikų žinias ir svajones.
Kunigiškiai ypatingas kaimas, nes juose ne tik gimė žymusis dailininkas Kajetonas Sklėrius ir kasmet renkasi Kajetono aštuionetukas, bet gyvena gėrio pilni žmonės, kurie noriai atsiliepė į kvietimą apžiūrėti vaikų tapybos darbus ir susitikti su Kajetono Sklėriaus tolimu giminaičiu profesoriumi Arvydu Matulioniu, atvykusiu iš Vilniaus. Jis dalinosi prisiminimais apie savo šeimos istoriją ir Kajetoną Sklėrių. Taip pat jautriai pasakojo apie jungtis tarp pasaulių – kiekvienas mūsų esame atskiras, unikalus ir nepakartojamas pasaulis, o bendraudami tiesiame nematomus tiltus…
Taigi, penkios džiugios ir kūryba paženklintos plenero dienos šių metų Kajetono aštuonetukui Kunigiškiuose tapo praeitimi. Išsiskyrėme tvirtai žinodami, kad kitais metais pleneras vėl bus. Dabar prasidės sukurtų tapybos darbų ir keramikos kūrinėlių kelionė į pasaulį parodomis. Tegu daugiau žmonių apie tai sužino ir gėrisi. Tegu ši vaikų kūryba liudija mums – su Lietuva viskas bus gerai, nes jos žemėje gyvena vaikai, kurių širdyse pasėtas kūrybos grūdas, o kuriantis arba žinantis, kad gali kurti žmogus su meile, gražiai puoselės savo Tėviškę ir Tėvynę Lietuvą. Viliamės, kad Kunigiškių Kajetono aštuonetuko vaikai jau nutiesė ir ateityje ties tiltus – galbūt tikrus, sujungiančius iki tol buvusius nepasiekiamus tolius ir menamus – iš širdies į širdį.

Rūta Stanevičienė
2018 m. birželis, Kunigiškiai I

 

 

 

 

 


 

Neformalus vaikų švietimas

Keramika – asmenybės ugdymas meno kalba

VšĮ “Atvertos langinės” vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo programoje “Keramika – asmenybės ugdymas meno kalba” dalyvauja 19 vaikų iš Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro. Užsiėmimus įdomiai ir kūrybingai vaikams veda vadovė dailės mokytoja Kristina Striukienė.

Vaikai jau pažino molio paslaptis, mokėsi lieti glazūrą, susipažino su įvairiomis lipdymo  technikomis ir pritaikymo galimybėmis. Įgijo žinių apie gaminių degimą, keramikos savybes ir panaudojimą. Užsiėmimų metu lavinami kūrybiniai gebėjimai ir skatinama vaizduotė, mokėjimas planuoti, susikaupti, tinkamai apskaičiuoti laiką, kuris bus reikalingas keramikos darbui sukurti. Lipdant dekoratyvinius ir praktinio naudojimo darbus, lavinamas estetikos jausmas, o dekoruojant ir puošiant juos – grožio pajautimas. Vaikai išmoko pasigaminti buityje reikalingų ir naudotinų bei ją puošiančių keramikos dirbinėlių.

Kavarsko miesto bibliotekoje buvo surengtos dvi vaikų darbelių parodos. Organizuotos trys  išvykos į edukacijas. Tęstinė į Vilniaus nacionalinį muziejų Valdovų rūmus ir į Vytauto Valiušio keramikos muziejų. Čia su vaikais dirbo patyrę profesionalūs keramikai – Vida Kaunienė ir Vytautas Valiušis.   Šiose edukacijose vaikai susipažino ir galėjo patys išbandyti  bei pasigaminti sudėtingesnėmis technikomis keramikos dirbinius, pasimokyti žiesti, sužinoti apie seniausius laikus siekiančią keramikos istoriją ir neprarastą iki šių dienų svarbą.

Iki naujų kūrybinių susitikimų rugsėjį….

Posted by Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras on 2018 m. Gegužė 30 d., Trečiadienis

http://https://www.facebook.com/kavarskomiestobiblioteka/photos/pcb.1964939870244979/1964939380245028/?type=3

 


 

 

TAPYBOS PARODA UTENOS KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE

 

 


 

PAVELDO PAŽINIMO, KŪRYBINĖ STOVYKLA KUNIGIŠKIŲ I KAIME 2018 BIRŽELIO 18-22

 

 

Jau labai greitai, vos už dviejų savaičių, Kunigiškių I kaimo etnoarchitektūrinė sodyba pavirs “Atvertų langinių” vaikų kūrybos stovykla – pleneru „Tiltai iš praeities į ateitį per dabarties tėkmes„. Penkios bene ilgiausios šių metų dienos bus skirtos čia gimusiam dailininkui, skulptoriui ir pedagogui Kajetonui Sklėriui (1876-1932) atminti ir jo vardui įprasminti. Devyni vaikai iš kelių aplinkinių rajonų mokyklų bei gimnazijų ir iš Liepojos (Latvija) keliaus, pažinimo tiltais, kurie sujungs išlikusio paveldo ir kultūros bei meno raidos pažinimą ir atsivers naujai patirčiai, žinioms ir nuoširdžiai bendrystei. Laukiu šio kasmetinio klegesio ir šurmulio, vildamasi, kad kartu su dailės mokytoja Kristina Striukiene, menininke keramike Dangira Pyragaite, muziejininku Raimondu Guobiu, mokytoju ir kraštotyrininku Giedriumi Indrašiumi, Vilniaus dailės akademijos architektūros studentais,  Nacionalinio M.K. Čiurlinio muziejaus dailėtyrininkais ir muziejininkais suteiksime vaikams galimybę pažinti savo kraštą, istoriją, materialųjį ir nematerialųjį paveldą, tiltų per Šventąją architektūros, technikos bei gamtos ir kraštovaizdžio sąsajas mene. Padėsime vaikams savyje atrasti prigimtinę kibirkštį kūrybai. Tikiu, kad vaikams tai bus radimasis pažinimo ir suvokimo, kad artimiausia juos supanti aplinka yra pilna vertų žinoti, pažinti, džiaugtis ir skleisti žinių, žmonių, patirčių ir grožio.

 

Projekto ir stovyklos vadovė Rūta Stanevičienė

 

 

 


 

Koncertas skirtas MOTINOS DIENAI

 

 

 

 

**************************************************************

Koncerto programa:

 1. ADORAMUS TE, CHRISTE
 2. TERA TREMUIT
 3. INTER VESTIBULIUM
 4. SUREXIT PASTOR BONUS
 5. O VOS OMNES
 6. CANTATE DOMINO
 7. UBI CARITAS – Gjeilo
 8. AVE MARIA. J.Dominguez
 9. IN MONTE OLIVETI – Zakaro
 10. ALLELUIA – Zakaro
 11. SALUTO ALLA BEATA VERGINE MARIA
 12. ANOJ PUSĖJ DUNOJĖLIO
 13. AUŠROS ŽVAIGŽDĖ
 14. O KAI SAULIŪTĖ

 

Padarę mažiausiai ką galime, padėsime labiausiai…

      Jūsų bendrystė, pasitikėjimas ir bendradarbiavimas mus ne tik palaiko, stiprina, bet ir įpareigoja atsakingai bei skaidriai veiklai.

 

Mes ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija, veikianti savanorystės pagrindais

VšĮ ATVERTOS LANGINĖS
Paramos gavėjo kodas: 304164740
A/s.: LT597044060008209601

 

 

 

 

 


 


 


„Tiltai iš praeities į ateitį per dabarties tėkmes“©

 

      Dar praeitų metų stovyklos įspūdžiai neišblėsę, dar tapybos ir keramikos darbai, vaikų sukurti „Atvertų langinių“ etnoarchitektūrinėje sodyboje praėjusią vasarą organizuotoje kūrybinėje ir pažinimo stovykloje, skirtoje Kajetono Sklėriaus atminimui, keliauja po parodas, o jau visu smagiu rūpesčiu užgriūna pasirengimo ateinančiai stovyklai darbai.  Tad ir šį birželį kviesime ir lauksime vaikų iš Rokiškio, Utenos, Anykščių, Kupiškio rajonų bei tikėsimės iš Latvijos atvykstančių. Vėl kursime, keliausime, tiesime  tikrus ir menamus tiltus per upes ir jūras, iš praeities į ateitį…
      Šiemet vėl dailininko Kajetono Sklėriaus atmintį gaivinsime ir paveldo pažinimą skleisime. VšĮ „Atvertos langinės“ su pagalbininkais vaikuose žadins aistrą  džiaugsmingai kūrybai, bendrystei ir atradimams…
Iki susitikimo Kunigiškiuose stovykloje „Tiltai iš praeities į ateitį per dabarties tėkmes“ © – taip vadinsis mūsų stovykla šiemet.

 


Knygnešių dieną minint

Šiandien knygnešio diena. Sveikiname visus knygas mylinčius žmones.Šiomis naujomis knygomis VšĮ Atvertos langinės…

Posted by VšĮ Atvertos langinės on 2018 m. kovo 16 d.

 


 

„Vilniaus pilių mūrai. Keramikos dirbtuvės“

 

Neformalaus vaikų švietimo programoje „Keramika – asmenybės pažinimas ir ugdymas meno kalba“, kurią vykdo VšĮ „Atvertos langinės“, dalyvaujantys Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcinio centro mokiniai kartu su savo vadove dailės mokytoja Kristina Striukiene vasario 21 d. vyko į Vilnių ir aplankė Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, bei dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Vilniaus pilių mūrai. Keramikos dirbtuvės“. Čia, unikalioje aplinkoje, pradėjo pažinti molio paslaptis ir patys gamino molinius koklius bei juos dekoravo mūsų valstybės simboliu Vytimi. Taip prasmingai mažieji kavarskiečiai žengė per mūsų valstybės šimtmečio slenkstį.

plačiau:

https://www.facebook.com/VšĮ-Atvertos-langinės-833134836796648/